Ordinær og frivillig revisjon av:

 • Aksjeselskaper (AS)
 • Enkeltpersonsforetak (EPF)
 • Ansvarlige selskap (ANS/DA)
 • Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF)
 • Foreninger
 • Idelle organisasjoner
 • Sameier

Bistand med:

 • Teknisk utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer
 • Stiftelse av selskap - Nyetablering og valg av selskapsform
 • Skatt og avgift
 • Verdivurderinger
 • Fusjoner
 • Omdannelser
 • Eierskifte
 • Arv
 • Identifisering av risikoer og forbedring av rutiner
 • Private selvangivelser