Ordinær og frivillig revisjon av:

 • Aksjeselskaper (AS)
 • Enkeltpersonsforetak (EPF)
 • Ansvarlige selskap (ANS/DA)
 • Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF)
 • Foreninger
 • Idelle organisasjoner
 • Sameier
 • Prosjektregnskap
 • Merverdiavgiftskompensasjon
 • SkatteFUNN
 • Forenklet revisjon
 • Revisjon av deler av regnskapet
 • Mellombalanse ved f.eks ekstraordinært utbytte

Bistand med:

 • Teknisk utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer
 • Stiftelse av selskap - Nyetablering og valg av selskapsform
 • Skatt og avgift
 • Verdivurderinger
 • Fusjoner
 • Omdannelser
 • Eierskifte
 • Arv
 • Identifisering av risikoer og forbedring av rutiner
 • Private skattemeldinger
 • Budsjettering
 • Kapitalendringer
 • Styrefunksjon (ikke for våre revisjonskunder)
 • Regnskapsanalyse

Hvem må ha revisor?

 • AS med en omsetning på min.kr 7 mill, 10 årsverk eller balansesum kr 27 mill året før.
 • AS som er morselskap og med samlet omsetning i konsernet på min. kr 7 mill eller samlet balansesum kr 27 mill.
 • Alle foretak som er underlagt finanstilsynet, f.eks revisjon, regnskap, eiendomsmegler, inkasso.
 • AS som er pålagt ihht særlov, f.eks advokater
 • ENK med eiendeler over kr 20 mill eller antall ansatte mer enn 20 årsverk, samt omsetning på min kr 7 mill. (ikke fullstendig kravliste)
 • ENK som driver med revisjon eller regnskap
 • ANS/DA med antall ansatte mer enn 10 årsverk eller flere enn 5 deltakere, samt omsetning på min kr 7 mill (kke fullstendig kravliste)
 • NUF med omsetning på min kr 7 mill.
 • STIFTELSER
 • SA med omsetning på min kr 7 mill.
 • FORENINGER med eiendeler over kr 27 mill eller antall ansatte mer enn 10 årsverk, samt omsetning på min kr 7 mill.
 • BOLIGBYGGELAG og BORETTSLAG
 • EIERSEKSJONSSAMEIER med min. 21 seksjoner

I tillegg er det helt frivillig for andre å velge revisjon. En ren revisjonsberetning fra en offentlig godkjent revisor er å anse som et kvalitetsstempel på ditt/deres selskap overfor aksjonærer, kreditorer, kunder, ansatte, etc.

Bytte revisor

Er du revisjonspliktig eller ønsker at selskapet uansett skal revideres er det fritt å velge hvem som skal være selskapets revisor. Det er selskapets generalforsamling som velger revisor og det er derfor naturlig at endring vedtas på selskapets ordinære generalforsamling etter at årets årsoppgjør er vedtatt.

Et revisjonsselskap som får en forespørsel om å ta på seg revisjonsoppdraget er så pliktig til å foreta en del undersøkelser før en kan si seg villig til dette. Blant annet må selskap og ledelse identifiseres ihht Hvitvaskingsloven og eventuell tidligere revisor må kontaktes for å høre om det foreligge spesille grunner til at ny revisor ikke kan påta seg oppdraget.

"Den typiske revisor er en aldrende mann, lett rynket, intelligent, kald, passiv, uforpliktende med øyne som en kald fisk. Høflig ved kontakt, men på samme tid reaksjonsløs, rolig og så forbannet fattet som bare en betongkladd eller gipsavstøpning kan være det. En menneskelig forstening med granitthjerte og uten sjarm, medlidenhet, følelser eller sans for humor. Heldigvis formerer de seg ikke og samtlige ender i helvete"

Elbart Hubbard (1900)