Ordinære regnskapstjenester:

 • Regnskap
 • Lønn
 • Fakturering
 • Remittering

Du kan tilknyttes vårt regnskapsprogram online slik at du kan følge med på regnskapet hjemmefra, eller kanskje du vil fakturere selv direkte inn i regnskapet.

Bistand med:

 • Teknisk utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer
 • Stiftelse av selskap - Nyetablering og valg av selskapsform
 • Skatt og avgift
 • Verdivurderinger
 • Fusjoner
 • Omdannelser
 • Eierskifte
 • Arv
 • Identifisering av risikoer og forbedring av rutiner
 • Private selvangivelser