Ordinære regnskapstjenester:

 • Regnskap
 • Lønn
 • Fakturering
 • Remittering

Vi bruker i utgangspunktet regnskapsprogrammet 24/7-office som er en skybasert applikasjon som kan integreres med en rekke andre applikasjoner. Det innebærer blant annet at dere kan tilknyttes vårt regnskapsprogram online slik at du kan følge med på regnskapet hjemmefra, eller kanskje du vil fakturere selv direkte inn i regnskapet.

Ved å bruke EHF-fakturaer til både inngående og utgående fakturaer, kan regnskapshverdagen bli mer effektiv og regnskapet kan bli langt mer ajour til enhver tid. Da øker også verdien av ditt regnskap. 

La regnskapet være koblet mot banken og du har rask tilgang til en oppdatert rekontro.

For bilag som ikke går direkte inn i regnskapet kan dere selv scanne og sende bilagene direkte over til vårt regnskapssystem for bokføring og eventuell utbetaling.
Betalinger kan godkjennes før utbetalinger ved hjelp av digitale løsninger enten på nett eller ved hjelp av enkel app på din mobil.

Bistand med:

 • Teknisk utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer
 • Stiftelse av selskap - Nyetablering og valg av selskapsform
 • Skatt og avgift
 • Verdivurderinger
 • Fusjoner
 • Omdannelser
 • Eierskifte
 • Arv
 • Identifisering av risikoer og forbedring av rutiner
 • Private selvangivelser
 • Budsjettering
 • Kapitalendringer
 • Styrefunksjon (normalt ikke for våre regnskapskunder)
 • Regnskapsanalyse