Ledige stillinger

* Revisormedarbeider/statsautorisert revisor

Vi vurderer fortløpende behovet for nye medarbeidere og ønsker å komme i kontakt med potensielle kandidater.
Fra høsten 2024 vil det kunne bli aktuelt å ansette ny revisormedarbeider.

Både de med lang erfaring fra revisjonskontor og de med null erfaring, men med riktig utdannelse, oppfordres til å ta kontakt med oss. Spesielt heier vi på medarbeidere som bor i nærområdet Vestby/Follo/Moss.

For mer info, vennligst kontakt Lars-Erik Moltzau på 95 17 00 64,
eller send søknad med CV til lars-erik@moltzau-revisjon.no.
Alle søknader behandles konfidensielt.