Det naturlige valg for små og mellomstore bedrifter i Follo og omegn


Moltzau Revisjon AS
er et revisjonsselskap med 4 ansatte og vi reviderer små og mellomstore selskaper og foreninger, alt fra enmannsaksjeselskaper til noe større konsern med titalls ansatte. Vi har lang erfaring med revisjon av de fleste bransjer fra handel og service, til bygg- og anleggsvirksomhet. 

Moltzau Regnskap AS er et regnskapskontor med 5 ansatte. Vi kan hjelpe deg med regnskap, lønn, fakturering, stiftelse av selskap etc, etter eget ønske.

Informasjon

Vi holder til på Vestbytorget, midt i Vestby sentrum, med egen parkeringsplass og umiddelbar nærhet til tog og buss.
Ønsker du å holde deg oppdatert med frister og endringer i lovverket, anbefaler vi å følge oss på Facebook.

 

Mål og strategier

Vi ønsker å bli oppfattet som pålitelig og dyktig med stor tillitt hos kunder og øvrige interessenter, som leverer revisjon og regnskap av høy kvalitet. For å opprettholde denne posisjonen skal alle tjenester leveres i samsvar med lov og oppdragsavtale og med faglig god kvalitet. Kunden skal sitte igjen med en god følelse av å benytte våre tjenester.